Tuổi Mậu thìn Hợp với tuổi Nào?

Tuổi Mậu Thìn Hợp với những tuổi Sâu đây:

Con gái tuổi mậu thìn 1988 Hợp lấy chồng:

 • Tuổi kỷ mùi 1979,
 • Canh Thân 1980,
 • Tân Dậu 1981,
 • Quý Hợi 1983,
 • Bính Dần 1986 và Kỷ Tỵ 1989 là hợp nhau và vừa vặn với lứa tuổi mình.
 • Họ vừa hợp với bạn về cung số lẫn bản mệnh (hai yếu tố cơ bản nhất), lại không xung khắc với bạn về can, chi tuổi. Đặc biệt bạn lấy chồng tuổi Tân Dậu 1981 hoặc tuổi Kỷ Tỵ 1989 là hợp nhất vì họ còn hợp với bạn cả về chi tuổi nữa.

 

Con gái tuổi Mậu Thìn 1988 lấy chồng tuổi:

 • Ất Mão 1975,
 • Bính Thìn 1976,
 • Mậu Ngọ 1978,
 • Đinh Mão 1987 và Ất Hợi 1995 thì hợp nhau về bản mệnh nhưng xung khắc nhau về cung số.
 • Đặc biệt bạn lấy chồng tuổi Bính Thìn còn bị xung khắc về chi tuổi (gái tuổi Thìn phải tránh tuổi Thìn).

Con gái tuổi Mậu Thìn 1988 lấy chồng tuổi Đinh Tỵ:

 • 1977, Ất Sửu 1985,
 • Canh Ngọ 1990 và Tân Mùi 1991 thì hợp nhau về cung số nhưng kị nhau về bản mệnh.
 • Đặc biệt bạn lấy chồng tuổi Ất Sửu 1985 còn bị xung về chi tuổi.

Con gái tuổi Mậu Thìn 1988 lấy chồng tuổi:

 1. Nhâm Tuất 1982,
 2. Mậu Thìn 1988 và Giáp Tuất 1994 là hợp nhau cả về bản mệnh và cung số nhưng lại xung khắc nhau về chi tuổi.
 3. Đặc biệt bạn lấy chồng tuổi Nhâm Tuất 1982 hoặc Giáp Tuất 1994 còn xung nhau về can tuổi nữa (Mậu phá Nhâm, Giáp phá Mậu).

Con gái tuổi Mậu Thìn 1988 lấy chồng tuổi:

 1. Giáp Tý 1984,
 2. Nhâm Thân 1992 và Quý Dậu 1993 là kị nhau cả về cung số lẫn bản mệnh.
 3. Bạn lấy họ làm chồng chỉ làm quan hệ gia đình thêm căng thẳng. Giữa hai bạn hay xảy ra cãi vã, làm ăn thường thua lỗ.
Tuổi Mậu thìn Hợp với tuổi Nào?
Tuổi Mậu thìn Hợp với tuổi Nào?

Những bài viết liên quan mới nhất trong ngày:

 

 1. Tuổi Mậu thìn hợp với màu gì,
 2. Tuổi Thìn Và Tuổi Tuất có nhau hay không?
 3. Xem tử vi chọn đời của tuổi Mão, (Tuổi Con mèo)