Xem tuổi làm nhà cho người sinh năm 1982 Nhâm Tuất

Xem tuổi làm nhà cho người sinh năm 1982 Nhâm Tuất, nếu được thì nên chọn những người đứng tuổi, thọ, phúc lộc dồi dào, con cháu đông là tốt nhất. Tuy nhiên cần nhớ rằng, việc mượn tuổi để xây nhà là...