Nhà trọ dĩ an bình dương

Bán nhà trọ gần chợ Đông Hòa tx Dĩ An Bình Dương có nhà ở đằng trước đổ tấm kiên cố phía sau có 4 phòng trọ đổ tấm kiên cố

Bán nhà trọ gần chợ Đông Hòa tx Dĩ An Bình Dương có nhà ở đằng trước đổ tấm kiên cố phía sau có 4 phòng trọ đổ tấm kiên cố

✪ Bán nhà trọ gần chợ Đông Hòa tx Dĩ An Bình Dương có nhà ở đằng trước đổ tấm kiên cố phía sau có 4 phòng trọ đổ tấm kiên cố. • Bán nhà ở nhà đằng trước nhà ở 1 lầu 1 trệt phía sau có 4 phòng trọ đổ...