Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam địa chỉ các chi nhánh Bình Dương

Các chi nhánh Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Bình Dương

Maritime Bank – Mỹ Phước, Maritime Bank – Phú Cường, Maritime Bank – Bình Dương.

Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam gồm các chi nhánh:

1/ Maritime Bank – Mỹ Phước (Huyện Bến Cát):

ngan-hang-hang-hai-viet-nam-chi-nhanh-my-phuoc
Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Mỹ Phuớc

Địa chỉ: 18-19, Lô L67, Khu dân cư cấp 3A, xã Thới Hòa, H. Bến Cát, Bình Dương

Số điện thoại: 06503 510 218 06503 510 219

Số Fax: 06503 510 220

2/ Maritime Bank – Phú Cường (Thị Xã Thủ Dầu Một):

ngan-hang-hang-hai-viet-nam-chi-nhanh-phu-cuong
Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Phú Cường

Địa chỉ: Số 27 Yersin, P. Phú Hòa, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số điện thoại: 0650 385 5372

Số Fax: 0650 385 5373

3/ Maritime Bank – Bình Dương (Thị Xã Thủ Dầu Một):

ngan-hang-hang-hai-viet-nam-chi-nhanh-binh-duong
Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam chi nhánh Bình Dương

Địa chỉ: Tầng 1, 2 Toà nhà New Horizon, 230 Đại lộ Bình Dương, P. Phú Hoà, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương

Số điện thoại: 0650 222 0270

Số Fax: 0650 222 0276

Các dịch vụ sản phẩm cho vay vốn Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam:

» Vay mua bất động sản

» Thấu chi

» Cho vay khách hàng ưu tiên

» Ứng vốn giấy tờ có giá

» Vay tiêu dùng có tài sản đảm bào

» Vay linh hoạt Song Kim